Các Cơ Sở

Hotline cho các cửa hàng:
0981.009.101 (Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh)
0981.009.102 (Can Lộc – Hà Tĩnh
0981.009.103 (Đức Thọ – Hà Tĩnh)
0981.009.104 (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh)
0981.009.105 (Thạch Hà – Hà Tĩnh)
0981.009.106 (Hương Sơn – Hà Tĩnh)
0981.009.107 (Vũ Quang – Hà Tĩnh)
0981.009.108 (Hương Khê – Hà Tĩnh)
0981.009.109 (Lộc Hà – Hà Tĩnh)
0981.009.110 (TP Hà Tĩnh)
0981.009.112 (TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc)
0981.009.113 (TX Từ Sơn – Bắc Ninh)
0981.009.114 (TP Hà Nội)
0981.009.115 (TX Kỳ Anh – Hà Tĩnh)
0981.009.116 (Formosa – Kỳ Anh)
0981.009.117 (Nghi Xuân – Hà Tĩnh)
0981.009.118 (Bắc Giang)
0981.009.120 (TP Vinh – Nghệ An)
0981.009.121 (Đô Lương – Nghệ An)
0981.009.122 (Diễn Châu – Nghệ An)
 0913.95.93.93 (Hotline tổng)
Rất mong việc sử dụng Hotline này sẽ tạo thuận lợi cho Quý khách hàng của VỊT HAI LÚA – giúp VỊT HAI LÚA phục vụ Quý khách được tốt nhất!